Tồn kho BĐS trên thị trường hiện nay ra sao?

Dư nợ tín dụng đối với chuyên ngành đầu tư, kinh doanh nhà đất đạt 262 chung cư starcity lê văn lương.107 tỷ đồng, tăng 14,7% so với 31/12/2012.Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa có thưa mới nhất về tình cảnh thị trường BDS lên Chính phủ chung cư starcity lê văn lương. Qua số liệu thống kê về hoàn cảnh dư nợ tín dụng trong lĩnh vực BDS cho thấy, cảnh huống tín dụng BDS hiện tại so với thời khắc 31/12/2012 đã có sự chuyển biến, vốn vay trong lĩnh vực BDS đang thay đổi theo hướng tích cực hơn, các bank đã vốn vay trở lại các đề án khu đô thị, xây dựng tu sửa nhà cửa.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 31/12/2013, dư nợ tín dụng đối với chuyên ngành đầu tư, kinh doanh nhà đất đạt 262.107 tỷ đồng, tăng 14,7% so với 31/12/2012, cụ thể như sau:

Dư nợ vốn vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 15.063 tỷ đồng, tăng 0,8% so với 31/12/2012 và chiếm tỷ trọng 5,7% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, mua bán bất động sản.

Dự nợ vốn vay thi công khu đô thị là 48.970 tỷ đồng, tăng 13,6% so với 31/12/2012 và chiếm tỷ trọng 18,7% so với tổng dư nợ cho vay đối với chuyên ngành đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Dư nợ vốn vay xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê là 34.816 tỷ đồng, giảm 9,5% so với 31/12/2012 và chiếm tỷ trọng 13,3% so với tổng dư nợ vốn vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Dư nợ cho vay xây dựng dựng, sửa chữa mua nhà phố để ở kết hợp với cho thuê mà các khoản vốn vay này người mua trả nợ bằng các nguồn lương bổng không phải là tiền lương bổng của cư dân vay là 67.186 tỷ đồng, tăng 25,8% so với 31/12/2012 và chiếm tỷ trọng 25,6% so với tổng dư nợ vốn vay đối với chuyên ngành đầu tư, mua bán bất động sản.

Dư nợ vốn vay xây dựng, sửa chữa, thi công nhà mặt phố để bán, cho thuê là 35.600 tỷ đồng, giảm 1,5% so với 31/12/2012 và xâm chiếm tỷ trọng 13,6% so với tổng dư nợ vốn vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Dư nợ vốn vay mua quyền hưởng dụng đất là 15.749 tỷ đồng, tăng 20,7% so với 31/12/2012 và xâm chiếm tỷ trọng 6% so với tổng dư nợ vốn vay đối với lĩnh vực đầu tư, mua bán bất động sản.

Dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh BĐS khác là 44.723 tỷ đồng, tăng 24,1% so với 31/12/2012 và xâm chiếm tỷ trọng 17,1% so với tổng dư nợ vốn vay đối với chuyên ngành đầu tư, mua bán bất động sản.

Tỷ lệ nợ xấu đối với chuyên ngành đầu tư, kinh doanh BDS đến cuối tháng 12/2013 có xu hướng giảm so với các tháng đầu năm 2013 (đến 31/12/2013 mật độ nợ xấu là 3,38% giảm khá nhiều so với thời gian 31/10/2013 mật độ nợ xấu là 5,3%, tháng 8/2013 tỷ lệ nợ xấu là 6,7%), hợp lý với xu thế giảm của hàng tồn kho bất động sản.Lãi suất vốn vay hiện đang ở mức 10- 12% đã giảm khá nhiều so với cuối năm 2012, nhưng để chắc chắn an toàn, các ngân hàng thương nghiệp vẫn chỉ vốn vay đối với khách hàng tiềm năng chung cư starcity lê văn lương.


Warning: file_get_contents(https://dl.dropboxusercontent.com/s/29spv3bcubsjh02/suckhoe.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Bandwidth Error in /home/giatt/domains/giathitruong.org/public_html/wp-content/themes/tin-tuc/single.php on line 44